”Reducing absenteeism through teamwork, motivation and insert of imigrations”

 

În perioada 1 septembrie 2019 – 31 august 2021, Liceul Tehnologic „Elena Caragiani” Tecuci, este școală parteneră în proiectul Erasmus+ „Reducing Absenteeism Through Teamwork, Motivation and Insertion of Immigration” – ABSVETPRO, („Reducem absenteismul prin lucru în echipă, motivare și inserția imigraților”), număr de referință 2019-1-ES01-KA202-065847, finanțat prin programul UE Erasmus +, Acțiunea cheie 2 – parteneriate strategice.

Școlile partenere cu care colaborăm pe parcursul desfășurării proiectului sunt:

– IES Gustavo Adolfo Bécquer –  Sevilia, Spania – școală coordonatoare;

– Golbasi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Ankara, Turcia;

– Statny Institut Odborneho Vzdelavania – Bratislava, Slovacia;

– DIEK Agriniou – Grecia.

Proiectul urmărește îndeplinirea următoarelor obiective :

–  Evitarea absenteismului școlar;

–  Îmbunătățirea competențelor profesionale, lingvistice și digitale;

– Îmbunătățirea competențelor sociale, a aptitudinilor de conducere, relațiile interpersonale și munca în echipă, atât între membrii echipelor instituțiilor implicate, cât și între membrii echipelor fiecărui partener;

–  Integrarea rapidă și eficientă a elevilor imigranți (în special în cazul Spaniei, Turciei și Greciei).

În cadrul celor două întâlniri transnaționale desfășurate în noiembrie 2019 în  Sevilia și în februarie 2020 în Bratislava, echipele din cele cinci țări partenere au comparat sistemele de învățământ, rata abandonului și inserția profesională din cele cinci țări, situația integrării imigranților în Spania și Slovacia. În ambele mobilități au fost prezentate exemple de bună practică din sistemele profesional și tehnic (VET) existente în cele două țări amintite.

După mobilitatea din Sevilia și până în prezent, echipele fiecărei țări – formate din profesori și elevi – împărțite în departamente, au făcut posibilă funcționarea firmei ABSVETPRO, specializată în comercializarea de produse naturiste, prin selectarea angajaților în urma interviurilor de angajare, a semnării contactelor de muncă specifice fiecărei țări, a realizării catalogului de produse, a stocurilor de marfă și a pliantelor și posterelor de promovare a firmei. Elevii școlii noastre, sub îndrumarea prof. Mirela Dragomir – coordonatorul echipei Liceului Tehnologic „Elena Caragiani”, prof. Veronica Onica, prof. Mioara Țenea, prof. Mihaiela Curcă și  prof. Oana Mihalcea,  au comunicat prin Skype, realizându-se interviuri de angajare internaționale, activitate ce a permis exersarea și îmbunătățirea comunicării în limba engleză între elevii români, spanioli și greci.

La sfârșitul lunii octombrie 2020, la Tecuci se va desfășura a treia întâlnire transnațională programată în cadrul proiectului. Și în această mobilitate, activitățile pe care ne dorim să le desfășurăm se vor concentra  pe dezvoltarea spiritului antreprenorial al elevilor și prin prezentarea activităților întreprinse de departamentele Marketing și Resurse Umane – „departamentele românești” ale Firmei ABSVETPRO.

Blocajul cauzat de pandemia Covid-19, cu excepția nerealizării mobilității programate în luna aprilie în Ankara,  nu a afectat desfășurarea activităților proiectului, acestea  mutându-se exclusiv în mediul on-line. „Angajații” departamentelor Marketing și Resurse Umane au realizat catalogul de promovare al produselor – utilizând aplicația Publisher,  flyere, afișe publicitare, interviul de angajare – prin montarea unui film, înființarea  unei firme în România – prin aplicația Powtoon, traducerea în limba engleză a contractului cadru de muncă din România, pentru a putea compara contractele cadru din țările partenere.

Se remarcă o implicare activă a elevilor, aceștia fiind dornici să comunice și să colaboreze cu elevii din școlile partenere îmbunătățindu-le astfel, încrederea în forțele proprii. Din punct de vedere intercultural participanții si-au îmbunătățit competențele de comunicare în limba engleză,  capacitatea de a comunica cu persoane care îşi au originea în culturi diferite, capacitatea de a mobiliza cunoştinţe, metode de acţiune, dar şi trăiri afective, atitudini pozitive în rezolvarea unor situaţii de interacţiune interculturală.

Așa cum s-a întâmplat și prin desfășurarea proiectelor finanțate de Uniunea Europeană,  Leonardo, Grundtvig sau Comenius,  Proiectul Erasmus+ Absvetpro, are un impact major asupra elevilor și  profesorilor direct implicați, dar și indirect asupra celorlalți elevi și profesori, cărora le-a crescut interesul și motivația de a deveni parte a marii familii ERASMUS+.