Oferta educațională

OFERTA EDUCAȚIONALĂ – ANUL ȘCOLAR 2023-2024

Pliant_liceu_2023_2024

Pliant învățământ profesional_2023_2024

Oferta_educationala pentru anul școlar 2023-2024

Descrierea_ocupațiilor învățământ profesional

OFERTA EDUCAȚIONALĂ -ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL

AN ȘCOLAR 2022-2023

Mecanica

 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ -ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL

AN ȘCOLAR 2021-2022

         Educaţia şi formarea profesională inițială au un rol fundamental  pentru dobândirea de abilități, cunoștințe și atitudini necesare integrării pe o piață a muncii dinamică și competitivă. Nu putem fi nepăsători la evoluţia tehnologică din ultimii ani, deci trebuie să devenim proactivi pentru ca actualii elevi de gimnaziu să-și poată continua studiile urmând un traseu educațional corect. În acest sens, Liceul Tehnologic «Elena Caragiani», Tecuci, oferă pentru anul școlar 2021-2022 o cifră generoasă de școlarizare în învățământul profesional în acord cu cerințele pieții muncii.

         Învăţământul profesional se adresează absolvenţilor clasei a VIII-a, are o durată de cel puţin 3 ani şi are o pondere semnificavă a pregătirii practice derulate la operatorul economic:

– în primul an, pregătirea practică realizată în atelierele şcolii şi la operatorul economic reprezintă aproximativ 20% din timpul total alocat programului;

– în al doilea an, aproximativ 60% din timp este alocat pregătirii practice;

– în anul al treilea, aproximativ 72% din timp este alocat pregătirii practice.

        Elevii din învăţământul profesional beneficiază de susţinere financiară acordată de la bugetul de stat prin intermediul Programului naţional de protecţie socială “Bursa profesională”, prin care, fiecare elev primeşte suma de 200 lei, în condiţiile stabilite prin Hotărârea de Guvern nr. 951/2017 privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional.

       Vă așteptăm cu drag și ne dorim să fim parteneri în alegerea viitoarei profesii!