Misiune si Obiective

 

,,Dezvoltarea în parteneriat cu comunitatea locală a unui mediu favorabil   învăţării, în care elevii să respecte și să promoveze adevăratele valori naționale, să beneficieze de șanse egale de dezvoltare ca personalitate și să se pregătească pentru integrare activă în mediul profesional, social și familial.

 

VIZIUNEA SCOLII

Liceul Tehnologic “Elena Caragiani” îşi propune formarea unui viitor absolvent bine educat şi instruit, capabil de adaptare pe piața muncii, implicat permanent in propria devenire ca OM util societăţii  vizate vor fi:

TINTELE STRATEGICE

  • Dezvoltarea bazei materiale şi atragerea de resurse financiare;
  • Dezvoltarea profesională a resurselor  umane  ale  școlii  care să conducă la dezvoltarea personală , dar și a managementului unității școlare.
  • Dezvoltarea parteneriatului educational și social pentru formare profesională în scopul îmbunătățirii inserției socio-profesionale a absolvenților.
  • Implementarea unor programe de informare /prevenire/prevenție în problema absenteismului/abandonului școlar, pentru elevi, părinți și alți beneficiari indirecți ai educației.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *