Nazare Ofelia

Profesor - discipline tehnice comerț

Management, Facultatea de Științe Economice, Universitatea Dunărea de Jos, Galați – gradul I

Studii postuniversitare:

  • Master în Management Marketing, Facultatea de Științe Economice, Universitatea George Bacovia, Bacău
  • Conversie Matematică, Facultatea de Științe, Universitatea Dunărea de Jos, Galați
Staff Information
Stay in Touch