Dragomir Mirela

Profesor -ing - discipline tehnice textile/matematică

  • FACULTATEA DE TEXTILE PIELĂRIE-Universitatea tehnică ,,Ghe. Asachi”, Iași , gradul I
  • FACULTATEA DE ȘTIINȚE- MATEMATICĂ- Universitatea ,,Vasile Alecsandri”, Bacău
Staff Information
Stay in Touch