Electrician exploatare joasă tensiune – învățământ profesional cu durata de 3 ani

Electrician exploatare joasă tensiuneasigură dobândirea de deprinderi şi abilități care permite punerea ȋn funcţiune, exploatare, ȋntreţinere şi reparare a aparatelor şi maşinilor electrice din ȋnstalatiile electrice de joasă tensiune, aplicând  legislația și reglementările privind sănătatea și securitatea locului de muncăprevenirea și stingerea incendiilor,, dezvoltându-și capacități de a lua decizii și de a rezolva  problem specific locului de muncă.

 

Electrician exploatare joasă tensiune – învățământ profesional cu durata de 3 ani
Course Information