Tehnician în instalații electrice

Această calificare asigură formarea unor competențe tehnice generale specifice domeniului tehnic, precum și competențe tehnice specializate care permit absolvenților să realizeze lucrări de întreținere a instalațiilor și echipamentelor de joasă tensiune, să asigure partea  de dimensionare  a proiectelor de instalații electrice și să exploateze aceste instalații. Cunoștințele dobândite permit și desfășurarea de activități specifice stațiilor și posturilor de transformare aparținând sistemului de transport și distribuție a energiei electrice.

 

Tehnician în instalații electrice
Course Information