Tehnician designer vestimentar

Tehnicianul designer vestimentar realizează schițe ale produselor vestimentare, construiește  tipare și șabloane, croiește și confecționează produsul etalon. El poate de asemenea, să planifice și să organizeze producția, activitatea de sănătatea și securitatea muncii (SSM) și pe cea de asigurare a calității în fabricile de confecții.

Tehnician designer vestimentar
Course Information