Comisia diriginților

Anul școlar 2023-2024

Conținutul dosarului comisiei
 

  1. COMPONENTA ORGANIZATORICĂ

  2. COMPONENTA MANAGERIALĂ

3. COMPONENTA OPERAȚIONALĂ

  • Proiecte didactice, materiale, etc
  • Chestionare, teste date elevilor
  • Procese verbale ale ședințelor cu părinții
  • Materiale de la lectoratele cu părinții

4. ACTIVITĂȚI

  • Diseminarea la orele de dirigenție a Procedurii operaționale privind prevenirea și combaterea violenței – martie 2024 Procedura_management_cazuri_violenta_scoli
  • Realizarea în cadrul orelor de dirigenție a unor activități privind combaterea consumului de droguri în rândul elevilor – Planul comun de acțiune pentru prevenirea si combaterea consumului de droguri” – martie 2024