Admitere

CALENDARUL admiterii în învățământul profesional de stat pentru

anul școlar 2021 – 2022

ETAPA I DE ADMITERE

  • 5-8 iulie 2021 – Secretariatele unităţilor de învăţământ gimnazial  completează, la cererea elevilor şi a părinţilor/  reprezentanţilor legali pentru minori, fişa de  înscriere în învăţământul profesional de stat Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul profesional, pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional de stat
  • 8 iulie 2021 – Afişarea la sediul unităţilor de învăţământ care au  ofertă pentru învăţământul profesional a listei candidaţilor înscrişi în învăţământul professional.
  • 13-14 iulie 2021 Desfăşurarea probei suplimentare de admitere

NOTĂ: Proba suplimentară de admitere se organizează  numai  la unităţile de învăţământ şi la calificările |profesionale pentru care numărul celor înscrişi este mai mare decât numărul locurilor disponibile.

  • 14 iulie 2021 – Comunicarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere de către unităţile de învăţământ care au  organizat proba Depunerea contestaţiilor la proba suplimentară de admitere
  •  15 iulie 2021 – Comunicarea rezultatelor la proba suplimentară de  admitere în urma rezolvării contestaţiilor de către unităţile de învăţământ care au organizat proba. Calcularea de către comisiile de admitere din  unităţile de învăţământ a mediilor finale de |admitere.
  • 15 iulie 2021 – Calcularea de către comisia de admitere judeţeană pentru învăţământul profesional de stat a candidaţilor declaraţi admişi  în învăţământul profesional de stat. Comunicarea de către unităţile de învăţământ profesional a candidaţilor admişi şi a celor respinşi la învăţământul profesional de stat.
  • 17-20 iulie 2021Ridicarea fişelor de înscriere în învăţământul  profesional de către candidaţii declaraţi respinşi.
  •                  Depunerea dosarelor de înscriere, la unităţile de  învăţământ la care candidaţii au fost declaraţi admişi.
  •                 Transmiterea de către unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul profesional de stat a situaţiei locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaţilor admişi în această etapă de admitere.