Calendarul Examenului Național de Bacalaureat 2024

CALENDARUL EXAMENULUI NAȚIONAL DE BACALAUREAT 2024

                    SESIUNEA IUNIE 2024

              Examenele pentru evaluarea competențelor lingvistice și digitale – se vor desfășura în perioada 17-27 iunie 2024 după cum urmează (programul este cel al Liceului Tehnologic “Elena Caragiani”, Tecuci).

Elevii se vor prezenta la data și ora trecută în tabelul de mai jos la sediul Liceului Tehnologic “Elena Caragiani” având:

 • cartea de identitate ;
 • pix/stilou cu cerneală de culoare albastră;
 • ținută decentă (se vor evita pantalonii scurți atât pentru băieți cât și pentru fete)

Programarea elevilor pe intervale orale, pentru “Evaluarea competențelor de comunicare în limba română și într-o limbă de circulație internațională” va fi afișată la avizierul școlii pe care vă rugăm să-l consultați.

Data Disciplina Ora
17.06.2024 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare în limba română –proba A (oral) Începând cu ora 8,30
19-20.06.2024 Evaluarea competențelor digitale – proba D 12,30 – 15,00
25.06.2024 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională  (Engleză – audio +scris)– proba C 11,00
26 – 27.06.2024 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională  (Engleză – oral)– proba C 8,30

         Calendarul desfășurării examenului Național de Bacalaureat 2024

 • 3-7 iunie 2024 –  Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
 • 7 iunie 2024 –  Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a 17-19 iunie 2024
 • 17 -19 iunie 2024 –  Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
 • 19 -21 iunie 2024 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
 • 19-21 iunie 2024 – Evaluarea competențelor digitale – proba D
 •  25-27 iunie 2024 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
 • 1 iulie 2024 – Limba si literatura romana – proba E.a) – proba scrisa
 • 2 iulie 2024 – Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisa
 •  4 iulie 2024 – Proba la alegere a profilului si specializării – proba E.d) – proba scrisa
 • 5 iulie 2024 – Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisa
 •  8 iulie 2024 – Afișarea rezultatelor la probele scrise pana la ora 12.00 si depunerea contestațiilor in intervalul orar 12.00-18.00
 • 9-11 iulie 2024 – Rezolvarea contestațiilor
 • 12 iulie 2024 – Afișarea rezultatelor finale

    SESIUNEA AUGUST 2024

 • 15-22 iulie 2024 –  Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigente;
 •  8-9 august 2024 – Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana – proba A
 •  9 august 2024 – Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna – proba B
 •  12 august 2024 – Evaluarea competentelor digitale – proba D
 • 13-14 august 2024  – Evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulație internaționala – proba C
 • 19 august 2024 –  Limba si literatura romana – proba E.a) – proba scrisa
 • 20 august 2024 –  Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisa
 • 21 august 2024 Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisa
 • 22 august 2024 Limba si literatura materna – proba E.b) – proba scrisa
 • 26 august 2024  Afișarea rezultatelor la probele scrise (pana la ora 12.00) si depunerea contestațiilor (orele 12.00-18.00)
 • 27-29 august 2024  Rezolvarea contestațiilor
 •  30 august 2024 Afișarea rezultatelor finale