Pîrlea Delia

Profesor de Chimie

  • Studii universitare cu licenṭă:   Universitatea din București, Facultatea de Chimie
  • Studii postuniversitare: Universitatea din București, Informatică Aplicată (conversie profesională)
  • gradul didactic I
Staff Information
Stay in Touch