Petrea Maria

Profesor biologie

  • Universitatea ,,Ovidius ” din Constanța, Facultatea De Științe ale Naturii Și Științe Agricole, Specializarea Biologie

Studii postuniversitare:

  • Universitatea ,, Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea De Biologie, domeniul Biologie, programul de studiu Biotehnologii Microbiene Și Celulare
  • Gradul didactic : debutant
Staff Information
Stay in Touch