Mardare Romeo – Adrian

Profesor - ing - discipline tehnice mecanică

Inginer – Facultatea de Mașini Unelte – Brașov – gradul didactic : definitiv

Staff Information
Stay in Touch