Capmare Lavinia

Profesor-ing- discipline tehnice textile

  • Facultatea de Chimia Textilelor – Iași ,  specializarea : confecții -tricotaje – gradul I, DOCTOR
  • Facultatea de  Științe și Mediu,  specializarea :matematică (conversie  profesională )
Staff Information
Stay in Touch