Boiangiu Mihai

Maistru instructor - discipline tehnice mecanică

Maistru – mecanic prelucrător prin așchiere – gradul didactic definitiv

Staff Information
Stay in Touch