Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic – învățământ profesional de 3 ani

Descrierea calificării – Calificarea Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic – asigură absolventului capacitatea de a executa operații în cadrul tehnologiei de fabricare a componentelor care alcătuiesc utilajele tehnologice și construcțiile metalice.

Calificarea Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic oferă dobândirea de deprinderi și abilități care permit execuția și asamblarea părților componente ale construcțiilor metalice, revizia și întreținerea acestora, precum și execuția și asamblarea utilajelor tehnologice din industria chimică și din industria materialelor de construcții, aplicând legislația și reglementările privind securitatea și sănătatea la locul de muncă, prevenirea și stingerea incendiilor, utilizând limbajul tehnic de specialitate, asumându-și responsabilitățile și rolurile care-i îi revin în echipă, dezvoltându-și capacitatea de a lua decizii și de a rezolva probleme specifice locului de muncă, consolidându-și atitudini de corectitudine, respect, încredere în forțele proprii.

Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic – învățământ profesional de 3 ani
Course Information